Sarawak ID | Register

Pentadbiran Bahagian Mukah

Mukah Maju, Rakyat Sejahtera

Polls
Announcements
Pejabat Daerah Daro
Selamat Datang Ke Portal Web Rasmi Pentadbiran Bahagian Mukah
Pencapaian Piagam Pelanggan 2018

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

PENDAFTARAN PROBET/ SURAT KUASA PENTADBIRAN (L.A) 2 8 0 4 2 3  5 40 
PENGELUARAN PINDAH MILIK SENAPANG PATAH SECARA PROBATE 0  0  0 0 0 0 0  0 0  0
PENGELUARAN PERMIT MEMBELI PELURU SENAPANG PATAH 22  14  9  23  3 9 55 35  7  20 8 16 221
PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN 13   1  0 18  2 3  1  3 0 0 46

ESTRAK NAMA-NAMA PERNIAGAAN

 56  47  7  43 22  14 34 24  36  45  36 15 379

PINDAAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN

2  2  2 3 2 0 5 1  3 0 1 25
PEMBATALAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN 3 0 1  0 1  1  1 0 0 12
PENDAFTARAN SIJIL ANAK ANGKAT 2  0  0 0 2 2 1 5 2 0 14