Sarawak ID | Register

Pentadbiran Bahagian Mukah

Mukah Maju, Rakyat Sejahtera

Polls
Announcements
Pejabat Daerah Daro
Selamat Datang Ke Portal Web Rasmi Pentadbiran Bahagian Mukah
Pencapaian Piagam Pelanggan 2020

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

PENDAFTARAN PROBET/ SURAT KUASA PENTADBIRAN (L.A) 3  5  0 8  3 4  9  2  43
PENGELUARAN PINDAH MILIK SENAPANG PATAH SECARA PROBATE 0 0 0  0  0 0
PENGELUARAN PERMIT MEMBELI PELURU SENAPANG PATAH 16 16  12  14   4 31  15  12   1  128
PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN 4  2 0  0  0  5 30 

ESTRAK NAMA-NAMA PERNIAGAAN

73  33 39  19  61 63  39  45  41  24   34  473

PINDAAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN

13 0  0  5 6  2  46
PEMBATALAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN 3 0  1  1  6
PENDAFTARAN SIJIL ANAK ANGKAT 2 2 0  0 2  0 10