Sarawak ID | Register

Pentadbiran Bahagian Mukah

Mukah Maju, Rakyat Sejahtera

Polls
Announcements
Pejabat Daerah Matu
Selamat Datang Ke Portal Web Rasmi Pentadbiran Bahagian Mukah
Pencapaian Piagam Pelanggan 2021

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

PENDAFTARAN PROBET/ SURAT KUASA PENTADBIRAN (L.A)
                       
PENGELUARAN PINDAH MILIK SENAPANG PATAH SECARA PROBATE
                       
PENGELUARAN PERMIT MEMBELI PELURU SENAPANG PATAH
                       
PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN
                       

ESTRAK NAMA-NAMA PERNIAGAAN


                       

PINDAAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN


                       
PEMBATALAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN
                     
PENDAFTARAN SIJIL ANAK ANGKAT