Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Portal Rasmi
Pentadbiran Bahagian Mukah


Kaji selidik ini mengandungi 5 BAHAGIAN, dan mengambil masa kira-kira 15 minit.

Semua maklum balas yang diberikan adalah SULIT dan bertujuan sebagai input kepada kerajaan untuk menilai kesan COVID-19 dan impak terhadap sosioekonomi penduduk Sarawak bagi menggubal dasar; merancang dan membangun program; serta melaksanakan intervensi sosio-ekonomi yang tepat dan berkesan.

Perhatian, kerjasama dan kesabaran tuan/puan untuk menyertai kaji selidik kami amatlah dihargai dan diucapkan setinggi terima kasih demi kesejahteraan sosial di Sarawak.


Klik pautan di bawah untuk terus ke borang soal selidik
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdYISSBuzpbhFJcG…/viewform…

Untuk sebarang pertanyaan, tuan/puan boleh memberi maklumbalas kepada:
*jimmysalau@sarawak.gov.my*
Majlis Pembangunan Sosial Sarawak (MPS)
Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti,
Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak (KWKPK)