Sarawak ID | Register

Pentadbiran Bahagian Mukah

Mukah Maju, Rakyat Sejahtera

Polls
Announcements

PINDAH HAKMILIK SENAPANG PATAH MELALUI PROBET

     
  ''Pindah Hakmilik Senapang Patah Melalui Probet'' - proses di mana pemilik asal telah meninggal dunia dan dipindah kepada anak lelaki atau anak perempuan sahaja, melalui probet.  
     
  Dokumen yang perlu disediakan sebelum membuat permohonan pindah hakmilik senapang patah melalui probet:-  
     
 

1. Salinan Kad Pengenalan pemohon

2. Salinan Sijil Lahir pemohon / akuan Bersumpah jika tiada Sijil Lahir

3. Salinan Surat Kuasa Mentadbir Harta (Letter of Administration)

4. Resit Simpanan Senjata Api dari Balai Polis

5. Dua (2) keping gambar terbaru pemohon berukuran passport

6. Salinan Lesen Senjata Api

7. Bayaran yuran sebanyak RM2.00 sahaja