Sarawak ID | Register

Pentadbiran Bahagian Mukah

Mukah Maju, Rakyat Sejahtera

Polls
Announcements

Piagam Pelanggan

 
 
   
 
  PIAGAM PELANGGAN PEJABAT RESIDEN BAHAGIAN MUKAH  
  Kami Berusaha Akan Memberikan Perkhidmatan Yang Mesra Dan Terbaik Kepada Sesiapa Sahaja Yang Memerlukan Perkhidmatan Kami Seperti Berikut;  
 
 • Memproses permohonan Lesen Perkahwinan Khas Bukan Islam dalam masa 30 Minit.
 
 
 • Memproses permohonan Lesen Pungutan Awam dalam masa 7 hari bekerja.
 
 
 • Memproses Baucer Bayaran dalam masa 14 hari bekerja.
 
 
 • Memantau Pelaksanaan Projek Kecil Luar Bandar pada setiap bulan.
 
 
 • Menyelaras program dan aktiviti Acara Rasmi 3 bulan sebelum dilaksanakan.
 
 
 
     
  PIAGAM PELANGGAN BAGI PEJABAT DAERAH DALAM PENTADBIRAN BAHAGIAN MUKAH  
  (Daerah Mukah, Daerah Dalat, Daerah Matu, Daerah Daro dan Daerah Tanjung Manis)  
     
  Kami Berjanji Akan Memberi Perkhidmatan Yang Mesra Dan Terbaik Kepada Sesiapa Sahaja Yang Memerlukan Perkhidmatan Kami Seperti Berikut;   
 
 • Memproses dan mengeluarkan Surat Kuasa Mentadbir Harta Pusaka / Probet dalam masa 10 hari bekerja.
 
 
 • Memproses permohonan Pendaftaran Anak Angkat dalam masa 5 hari bekerja.
 
 
 • Memproses permohonan Pendaftaran Hak Milik Senapang Patah secara Probet/ Hayat dalam masa 5 hari bekerja dan menyampaikan keputusan (Lulus / Tidak Lulus) Hak Milik Senapang Patah dalam masa 3 hari bekerja.
 
 
 • Memproses permohonan Permit Membeli Peluru Senapang Patah dalam masa 30 minit.
 
 
 • Memproses Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan dalam masa 5 hari bekerja.
 
 
 • Memproses Permohonan Pembaharuan Lesen-Lesen Perniagaan dalam masa 5 hari bekerja.
 
 
 • Memproses Pendaftaran Surat Perjanjian (DEEDS) dalam masa 5 hari bekerja.
 
 
 • Menyempurnakan Surat Akuan Berkanun dalam masa 15 minit.
 
 
 • Melaksanakan Projek Kecil Luar Bandar (MRP) Peruntukan Negeri dan Persekutuan Secara Geran / "Outright Grant" dalam masa 30 hari bekerja.
 
 
 • Melaksanakan Projek Fizikal Projek Kecil Luar Bandar (PKLB) Peruntukan Persekutuan dalam masa 4 bulan.
 
 
 • Memproses Baucar Bayaran dalam masa 14 hari.
 
 
 • Memproses Pungutan Hasil daripada orang awam dalam masa 10 minit.