Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Portal Rasmi
Pentadbiran Bahagian Mukah

Piagam PelangganPiagam Pelanggan
   
     
  PIAGAM PELANGGAN PEJABAT RESIDEN BAHAGIAN MUKAH  
  Kami komited untuk memberi perkhidmatan yang efektif, efisien dan telus kepada semua pelanggan yang berurusan di pejabat ini.  
 
 • Memproses permohonan Lesen Perkahwinan Khas Bukan Islam dalam masa 30 hari bekerja.
 
 
 • Memproses permohonan Lesen Pungutan Awam dalam masa 1 hari bekerja.
 
 
 • Memproses Baucer Bayaran dalam masa 7 hari bekerja.
 
 
 • Memantau Pelaksanaan Projek Kecil Luar Bandar pada setiap bulan.
 
 
 • Menyelaras program dan aktiviti Acara Rasmi 3 bulan sebelum dilaksanakan.
 
 
 
     
  PIAGAM PELANGGAN BAGI PEJABAT DAERAH DALAM PENTADBIRAN BAHAGIAN MUKAH  
  (Daerah Mukah, Daerah Dalat, Daerah Matu, Daerah Daro dan Daerah Tanjung Manis)  
     
  Kami komited untuk memberi perkhidmatan yang efektif, efisien dan telus kepada semua pelanggan yang berurusan di pejabat ini.  
 
 • Memproses dan mengeluarkan Surat Kuasa Mentadbir Harta Pusaka / Probet dalam masa 10 hari bekerja.
 
 
 • Memproses permohonan Pendaftaran Anak Angkat dalam masa 5 hari bekerja.
 
 
 • Memproses permohonan Pendaftaran Hak Milik Senapang Patah secara Probet/ Hayat dalam masa 5 hari bekerja dan menyampaikan keputusan (Lulus / Tidak Lulus) Hak Milik Senapang Patah dalam masa 3 hari bekerja.
 
 
 • Memproses permohonan Permit Membeli Peluru Senapang Patah dalam masa 30 minit.
 
 
 • Memproses Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan dalam masa 5 hari bekerja.
 
 
 • Memproses Permohonan Pembaharuan Lesen-Lesen Perniagaan dalam masa 5 hari bekerja.
 
 
 • Memproses Pendaftaran Surat Perjanjian (Deeds) dalam masa 5 hari bekerja.
 
 
 • Memproses Permohonan Ekstrak Nama-Nama Perniagaan dalam masa 3 hari bekerja.
 
 
 • Menyempurnakan Surat Akuan Berkanun dalam masa 15 minit.
 
 
 • Melaksanakan Projek Kecil Luar Bandar (MRP) Peruntukan Negeri dan Persekutuan Secara Geran / "Outright Grant" dalam masa 30 hari bekerja.
 
 
 • Melaksanakan Projek Fizikal Projek Kecil Luar Bandar (PKLB)Peruntukan Persekutuan dalam masa 4 bulan.
 
 
 • Memproses Baucar Bayaran dalam masa 7 hari.
 
 
 • Memproses Pungutan Hasil daripada orang awam dalam masa 10 minit.