Sarawak ID | Register

Pentadbiran Bahagian Mukah

Mukah Maju, Rakyat Sejahtera

Polls
Announcements

Seksyen Pembangunan

 
  • Memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan di Bahagian Mukah;


  • Sebagai Setiausaha Jawatankuasa Pembangunan Bahagian;


  • Menyelaras dan merangka pelan pembangunan serta merancang pelbagai aktiviti di peringkat bahagian;


  • Membuat laporan pelaksanaan projek-projek pembangunan kepada pihak Unit Pemantauan Pelaksanaan Negeri (SIMU);


  • Memberi latihan dari aspek teknikal dan pentadbiran kepada kakitangan;


  • ’Focal Point’ bagi pembangunan di setiap Bahagian;


  • Menyelaras dan memantau pembangunan sumber manusia dan program-program kemasyarakatan di setiap bahagian;


  • Membantu Residen dalam menjalankan tugas-tugas pentadbiran.