Sarawak ID | Register

Pentadbiran Bahagian Mukah

Mukah Maju, Rakyat Sejahtera

Polls
Announcements

Seksyen Pentadbiran

 
 • Bertanggungjawab secara langsung kepada Setiausaha Kerajaan Negeri dalam semua hal pentadbiran awam di Bahagian Mukah;


 • Bertanggungjawab dalam Perancangan dan Pelaksanaan setiap projek pembangunan di Bahagian melalui perbincangan dan kerjasama agensi lain di Bahagian ini, baik agensi Negeri atau Persekutuan;


 • Bertanggungjawab dalam Hal Ehwal Keselamatan Bahagian;


 • Meluluskan perkahwinan bagi anak gadis di bawah umur 18 tahun tetapi mencapai umur 16 tahun;


 • Mengeluarkan Lesen Sabung Ayam (mengikut Adat Iban);


 • Meluluskan Lesen Senjatapi melalui probet;


 • Bertanggungjawab dalam Hal Ehwal Kebajikan Masyarakat, Agama dan Kepimpinan Kaum di Bahagian;


 • Menyelia Mahkamah Bumiputera;


 • Mengeluarkan Permit Pungutan Wang dari orang awam;


 • Menjadi Penasihat kepada Majlis-Majlis Daerah di Peringkat Bahagian;


 • Menyelaras program atau aktiviti perayaan seperti Hari Kebangsaan, Harijadi Yang Dipertuan Agong, Harijadi TYT, Pesta Kaul dan lain-lain majlis rasmi.