Sarawak ID | Register

Pentadbiran Bahagian Mukah

Mukah Maju, Rakyat Sejahtera

Polls
Announcements

Seksyen Pentadbiran Am & Kewangan

 
  • Pendaftaran, Ekstrak, Pemindahan dan Pembatalan Nama-Nama Perniagaan yang merangkumi aktiviti-aktiviti kutipan hasil dan pengwartaan;


  • Kutipan hasil yang diterima daripada bayaran Pendaftaran, Ekstrak, Pemindahan dan Pembatalan Nama-Nama Perniagaan yang merangkumi aktiviti-aktiviti kutipan hasil dan pengwartaan, Permit Membeli Peluru Senapang Patah, Pengeluaran Lesen Senapang Patah Melalui Probet.