Webpage

  • Merancang Projek-Projek Pembangunan

  • Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Projek Pembangunan

  • Membuat Pelan Strategik Pembangunan Daerah

  • Mengemaskini Profil Daerah

  • Melapor Status Pelaksanaan Projek-Projek Pembangunan Kepada Pejabat Residen Bahagian Mukah.