Sarawak ID | Register

Pentadbiran Bahagian Mukah

Mukah Maju, Rakyat Sejahtera

Polls
Announcements

DATA TERBUKA

 

Kerajaan Malaysia melaksanakan data terbuka untuk tujuan meningkatkan keupayaan Kerajaan dalam membuat keputusan berasaskan fakta dan data. Data terbuka Malaysia boleh dicapai melalui http://data.gov.my. Data terbuka Kerajaan Negeri Sarawak juga dipaparkan dalam portal tersebut. Penggunaan data terbuka adalah tertakluk kepada Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0.