Sarawak ID | Register

Pentadbiran Bahagian Mukah

Mukah Maju, Rakyat Sejahtera

Polls
Announcements

GARIS PANDUAN E- PENYERTAAN

Pentadbiran Bahagian Mukah ingin mengalu-alukan penyertaan elektronik semua pelanggan dan rakan-rakan sebagai salah satu faktor penting dalam proses membuat keputusan, dan dengan sukacitanya menerima komen dan pandangan anda melalui laman web media sosial (saluran YouTube, halaman Facebook & Twitter ).

Pentadbiran Bahagian Mukah mempunyai hak penuh untuk mengharamkan atau memadam sebarang komen atau bahan-bahan yang melanggar dan bercanggah dengan terma dan syarat yang dinyatakan untuk kegunaan media sosial, termasuk tetapi tidak terhad kepada komen yang

  • Daripada konteks atau tidak relevan.
  • Melemahkan atau penyalahgunaan kepercayaan.
  • Menggalakkan diskriminasi.
  • Menggalakkan aktiviti haram.
  • Melanggar mana-mana hak harta intelektual undang-undang atau
  • Melibatkan ancaman kepada keselamatan
  • Melanggar privasi orang lain
  • Mengandungi bahasa yang mencemarkan.
  • Melanggar undang-undang, peraturan-peraturan dan dasar.

 

Topik perbincangan atau komen akan tertakluk kepada kajian semula oleh pejabat yang berwibawa sebelum pelepasan untuk penerbitan, dan tiada isu yang bersifat peribadi akan dipaparkan di rangkaian media sosial Pihak Berkuasa.