Sarawak ID | Register

Pentadbiran Bahagian Mukah

Mukah Maju, Rakyat Sejahtera

Polls
Announcements

Mahkamah Bumiputera

Pejabat Daerah bertindak sebagai Pendaftar dan menguruskan penyelesaian kes-kes yang dibawa oleh kaum Bumiputera melalui proses perbicaraan di Mahkamah Bumiputera dengan cekap dan adil. Pejabat daerah menetapkan masa, hakim yang akan mengadili sesuatu kes dan diperingkat mana kes tersebut didengar. Pejabat daerah juga bertindak dengan cekap memastikan kedua-dua pihak iaitu Plaintif dan Respondent hadir dan mematuhi tatacara mahkamah. Dengan ini pejabat daerah bertindak sebagai pendaftar bagi kes-kes tuntutan yang dibawa ke Mahkamah Bumiputera dan merekodkan keputusan perbicaraan di samping menyelenggara dan menyimpan doket-doket kes ditempat yang selamat.