Sarawak ID | Register

Pentadbiran Bahagian Mukah

Mukah Maju, Rakyat Sejahtera

Polls
Announcements

Demografi

  Berdasarkan Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sarawak anggaran penduduk berasaskan kepada Banci Penduduk 2010, penduduk di Bahagian Mukah adalah seperti berikut:
 
       
  Bil Kaum Jumlah Penduduk (Orang)  
 
 
  a. Melanau 66,698  
  b. Melayu 6,398  
  c. Iban 20,466  
  d. Bidayuh 501  
  e. Bumiputera Lain 2,861  
  f. Cina 6,280  
  g. India 79  
  h. Lain-Lain 195
 
  i. Bukan Warganegara 6,546  
 
 
    JUMLAH 110,024