Sarawak ID | Register

Pentadbiran Bahagian Mukah

Mukah Maju, Rakyat Sejahtera

Polls
Announcements

Mantan Residen Bahagian Mukah

           

 

DATU HAJI SARUDU
BIN HAJI HOKLAI

    TUAN HAJI ABDULLAH
BIN JAMIL

     TUAN HAJI DR. JUNAIDI @ SAUDI BIN NARANI
    TUAN HAJI MOHAMAD SUPAIH BIN HAMDAN
  ENCIK AWANG JOHARI BIN AWANG MUSTAPHA
J.B.K, P.B.K, P.P.B, P.P.S     P.P.C, P.B.K, P.P.B, A.M.N, P.P.S     P.P.B     P.P.B   P.P.S
RESIDEN BAHAGIAN MUKAH
PERTAMA
    RESIDEN BAHAGIAN MUKAH
KEDUA
    RESIDEN BAHAGIAN MUKAH
KETIGA
    RESIDEN BAHAGIAN MUKAH
KEEMPAT
  RESIDEN BAHAGIAN MUKAH
KELIMA
1 Mac 2002 - 5 Mac 2006     6 Mac 2006 - 24 Mei 2009
    25 Mei 2009 - 23 Mei 2013
    2 Julai 2013 - 3 Julai 2016   4 Okt 2016 - 31 Julai 2018